Vår konfirmandgrupp vill resa till Taizé under sin konfirmationstid. Går det att få stöd till en sådan resa?

Enbart resebidrag är nästan undantagslöst omöjligt att få oavsett ändamål. De bidrag som är möjliga att söka bygger på ett ömsesidigt utbyte, dvs med en grupp i ett annat land. Inom Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond ger dock få stöd till lägervistelser om det går att trycka på att det är just mötet med ungdomar från andra länder som är i fokus. Ni bör vara medvetna om att det är många som söker stöd för den här typen av resor, så konkurrensen är mycket hög. Se vidare på stiftelsens webbplats.

Det är möjligt att finna stiftelser som särskilt vill stödja ungdomar eller s k religiös fostran även inom sin egen kommun eller sitt län. Via Länsstyrelsens stiftelsebas går det att söka på sitt län/sin kommun och t ex ordet ”ungdomar”.

Ungdomsgruppen i vår församling skulle tillsammans med ungdomsledaren vilja resa ut och besöka ungdomar i en vänförsamling. Är det möjligt att få stöd?

Svaret är detsamma som för ovanstående fråga. Det enda som skiljer är om församlingen tänker sig ett mer omfattande och strukturerat samarbete mellan vänförsamlingarna, för då finns ytterligare en möjlighet. Det är programmet Europa för medborgarna som har ett delprogram som bygger på samarbete mellan vänorter. Det är enklast om församlingens vänförsamling ligger i en ort som redan räknas till kommunens vänorter, men det är inte omöjligt att gå in i programmet om så ej är fallet. Kontakt måste hur som helst tas med kommunen så att kommunen godkänner att församlingen söker för kommunens räkning (om vänort = vänförsamling), alternativt att kommunen kan säga sig vara intresserad av att bygga upp en vänortsrelation med orten där vänförsamlingen ligger. Mer information finns på MUCF:s webbplats och på EU-kommissionens webbplats för programmet.