Planta

Här samlar vi goda exempel på godkända projekt som fått extern finansiering via EU eller någon svensk fond. Projekten kommer nästan uteslutande från organisationer inom den ekumeniska sektorn. men vi har även exempel från andra typer av organisationer om temat ändå är relevant för sektorn.

Låt dig inspireras till att skapa något liknande projekt eller bara att lära om hur du kan få tillgång till olika finansieringsformer och hur de bäst kan användas!

Du kan också ladda ner vår broschyr ”EU-projekt som inspirerar” som finns här i digital version. Klicka bara på bilden!

Bild framsida

 

 

 

 

 

 
Det finns även en särskild webbplats där många av svenska beviljade projekt inom de s k Europeiska Struktur- och Investeringsfonderna finns beskrivna, EU nära dig. Sidan uppdateras kontinuerligt med nya projekt som har fokus på den nya programperioden, 2014-2020.

ESIkarta