Miriam, ett tjej- och kvinnocenter

MaskrosorI arbetet som Arvika kyrkliga samfällighet bedriver för att stötta och stärka socialt utsatta kvinnor, har projektet Miriam sjösatts med hjälp av finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden. Man samverkar med ett stort antal aktörer som kommunen, stiftet, Rädda Barnen, Kvinnojouren m fl.

Miriam är ett kvinnocenter med särskilt fokus på unga kvinnor. Hit kan kvinnorna komma för samtal, för att delta i självhjälpsgrupper, få hjälp med myndighetskontakter m.m.

Arvsfonden faktaruta

Läs mer om projektet Miriam >>

 

Kontaktperson och projektledare: Elizabeth Andersson,
elizabeth.andersson@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

Vägkorset – utåtriktad diakoni i Bollebygd

VagkorsIstället för att vänta på att människor med svårigheter kontaktar kyrkan, har Bollebygds kyrkliga samfällighet bestämt sig för att arbeta mer uppsökande och aktivt. Detta har gjorts möjligt genom Diakonicentret Vägkorset i samarbete med t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sensus m fl och genom finansiering via Landsbygdsprogrammet och Leader-metoden (som idag även kallas LLU (Lokalt Ledd Utveckling).

Övergripande mål är att verka för förbättrande livskvalitet för målgruppen genom arbetsträning, rehabilitering och meningsfulla aktiviteter som arbete i det tillhörande caféet, snickeriverkstaden eller affären.

Faktaruta LEADER sid3 o sid5 ny

Läs mer om Vägkorset på www.vagkorset.se

 

Kontaktperson: Bertil Rickäng,
bertil.rickang@gmail.com,
tel: 070-399 73 50

 

 

 

 

 

Klart vi kan!

StrechstorstadHuvudman för detta projekt är Katarina församling i samarbete med Arbetsförmedlingen och Södermalms stadsdelsförvaltning. Det riktar sig till arbetslösa och långtidssjukskrivna och har fått stöd av Europeiska socialfonden. Det pågick mellan 2011-2014.

Projektet är baserat på tolvstegsprogrammet för personlig utveckling. Förutom arbetsträning innehåller det också arbetssökande i grupp, kompetenshöjande utbildning, personlig marknadsföring och friskvård. Tanken är att stärka både kropp och själ för att att förbättra välbefinnandet för att stötta deltagarna och hjälpa dem ut i arbetslivet. Varje deltagare deltar i projektet i sex månader.

Faktaruta ESF PO 2, sid 6

Kontaktperson: Ulf Gustavsson,
tel: 072-247 54 81

 

 

 

 

 

 

Svenska kyrkan öppnar portarna

Kyrka_dorrarAlltför många människor står utanför arbetsmarknaden och därför bestämde sig Svenska kyrkan i Luleå stift att förbereda de kyrkliga arbetsplatserna i stiftet att ta emot dessa. Det handlar om att öppna portarna för att släppa in människor men också om att kyrkan ska bli en tydligare samhällskraft inom social ekonomi för att ge arbetssökande hopp och värdighet.

Samarbetet sker tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, fackliga organisationer, folkhögskolor samt med Norwich stift i England. Församlingarna erbjöds under projektets gång kompetensutveckling och processtöd i likabehandling och social ekonomi. Projektet pågick mellan 2011-2013.

 

Länk till projektets webbplats >>

Faktaruta ESF sid 10

Kontaktperson: Katarina Wuopio,
katarina.wuopio@svenskakyrkan.se