Mänskliga rättigheter och Neapel

Side street in the historic center of Naples Italy.Killgruppen ”Hallonbergens mänskliga rättigheter” började som en diskussionsklubb i Hallonbergens bibliotek. Med tiden växte gruppen och intresset att göra något mer. Den multikulturella gruppen startade en studiecirkel och med stöd av Sundbybergs församling, ABF och Bosniakiska Islamska samfundet ansökte gruppen om stöd för en utbytesresa med en grupp likasinnade i Neapel, Italien.

Dåvarande Ungdomsstyrelsen (numera MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) godkände ansökan och besöket till Italien gick av stapeln i november 2012. De 16 svenskarna arbetade tillsammans med 16 italienska ungdomar kring frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och samhällsengagemang.
Faktaruta Erasmus+ ungdom sid4Projektet fick stöd inom det dåvarande programmet Ung
och Aktiv i Europa. Idag heter motsvarande program Erasmus+ Ungdom.

 

Kontaktperson: Tore Skytén,
tore.skyten@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

Religion ♥ hbt

heart_of_handsReligion hjärta HBT var ett treårigt projekt med start år 2009. Projektet syftade till att öka förståelsen för religionsutövning och tro i hbtq-communityt. Genom projektet producerades boken ”Gud är större – ett material om tro, hbt och sånt” samt fyra kortfilmer.

Projektet avslutades år 2012 av SFQ men överlämnades till Svenska Kyrkans Unga och lever därmed vidare.

Projektägare var Sveriges Förenade HBTQ-studenter. Huvudpartner i projektet var Sensus studieförbund.

Arvsfonden faktarutaLäs mer på hbtq-studenternas webbplats >>

För information om boken ”Gud är större” >>

 

Arbetsgruppen på Svenska kyrkans unga nås på normer@svenskakyrkansunga.se