Miljösatsning för landsbygdskyrkor

 

Kyrka landsbygd

I Lunds stift finns sedan tidigare en arbetsgrupp för Hållbar utveckling. Gruppen bedriver verksamhet kring uthålligt miljöarbete, uthållig fastighetsförvaltning och hållbart kulturarv.

I linje med detta iscensattes ett miljöprojekt tillsammans med partners i Slovakien, Lettland, Tyskland och Danmark, finansierat av EU. Projektet hade hållbar utveckling som tema och fokuserade på att höja kompetensen bland personalen i små landsortsförsamlingar. Tanken var att sammanställa en slags handbok med metoder och verktyg för att säkerställa ett ”miljötänk” även i församlingar med små resurser och liten personalstyrka.

Projektet utmynnade emellertid i en egen miljödiplomering som ska kunna användas av församlingar och andra kyrkliga organisationer som vill arbeta med frågor som rör miljö och hållbar utveckling. Strukturen liknar de miljöcertifieringssystemen som näringslivet använder, men utgår från en teologisk grund och motivation.

Faktaruta Erasmus+ sid2

Projektet genomfördes inom det dåvarande utbildningsprogrammet Grundtvig. Numera heter utbildningsprogrammen Erasmus+ och motsvaras idag av Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning.

Läs mer om miljöarbetet i Lunds stift >>

 

Kontaktperson: Torrid Bengtsson,
torrid.bengtsson@svenskakyrkan.se

 

 

 

Fredens fönster i Norden

Fredens_fonsterProjektets långsiktiga målsättning är att gränsområdet Haparanda – Torneå ska bli en mötesplats för dialog kring fred och försoning kring kulturell mångfald och kring religion som en positiv kraft för utveckling och framåtskridande.

För att nå detta har Haparanda församling skissat på att komplettera sin nuvarande verksamhet med aktiviteter på Haparanda och Torneås nya handelsområde, GRÄNSEN – kallat ”Fredens fönster”. För att nå målsättningen behövs grundläggande kunskap kring egen identitet och situation. Därför har en hel del av verksamheten under 2012 handlat om att ge församlingens medarbetare ökad kunskap genom möten, seminarier, besök och utbildningar. Kunskapen omfattar bl.a. den egna tron, den egna verksamheten, andra religioners särart och olikheter, människors utsatthet och utanförskap. En särskild mötesplats för interreligiös dialog och samverkan ska etableras. 2014 avslutades projektet med en filmatiserad dokumentation.

Folke Bernadotteakademin och fredsmiljonen faktaruta

Projektets stöttades finansiellt genom bidrag från Luleå stift, den egna församlingen samt Folke Bernadotteakademins Fredsmiljon.

Läs artikel i Kyrkans Tidning från 2012 >> och i Kuriren från 2011 >>

 

Kontaktperson: Bo Kronborg,
bo@kronborg.nu