Nyvigda präster får utlandspraktik

LandsbygdskyrkaVästerås stift har sedan 2007 ett samarbetsavtal med Gloucester stift i England. Inom ramen för detta samarbete iscensattes ett utbytesprojekt med syfte att ge stiftets nyanställda och nyprästvigda konkret fördjupad utbildning.

Under perioden 2011-2013 fick 3-4 nyvigda präster arbeta under handledning i en lokal församling i Gloucester under en fyraveckorsperiod. Den långa praktiken skulle ge möjlighet för den enskilde deltagaren att verkligen tränga in i den lokala engelska församlingens liv och verka som präst fullt ut. Tack vare Borgådeklarationen, kan präster inom lutherska och anglikanska kyrkor i Europa samarbeta på lika villkor. Deltagarna kunde därför både leda gudstjänster, predika och delta i arbete med volontärer och i sociala projekt. Pedagogiken är ”Learning by doing”.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning faktarutaProjektet genomfördes inom ramen för utbildningsprogrammet Leonardo da Vinci som inte längre finns. Den nya utbildningsprogrammet heter sedan 2014 Erasmus+ och delprogrammet som motsvarar ovanstående projekt är Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

 

Kontaktperson: Pelle Söderbäck,
pelle.soderback@svenskakyrkan.se

 

 

Att skapa ett gott arbetsklimat

GruppbildEtt gott arbetsklimat är något som alla eftersträvar, men vad är det som skapar ett bra arbetsklimat? Järfälla församling genomförde tillsammans med kommunen och ett lokalt företag en kartläggning av vad en sund arbetsplats är.

Järfällas projekt har kartlagt det psykosociala klimatet på de olika arbetsplatserna genom intervjuer med 450 personer, varav 100 deltagare från församlingen. Tanken var att kartläggningen skulle visa hur detta klimat påverkar korttidsfrånvaron som i sin tur påverkar långtidsfrånvaron. Genom att t ex fokusera på friskfaktorer, relationer med kollegor och chefer, var tanken att få fram viktiga faktorer att sedan bygga en utbildning kring. Förstudien pågick mellan 2011-2013.

ESF prog. 1 faktaruta

 

Kontaktperson: Kyrkoherde Krister Kappel,
krister.kappel@svenskakyrkan.se