Möjligheterna att få stöd för projekt med fokus på integration, flyktingar och EU-migranter är det i första hand Asyl-, Integrations- och Flyktingfonden (AMIF) som administreras av Migrationsverkets Fondenhet; Programmet för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (REC) som administreras av EU-kommissionen samt vissa nationella fonder och stiftelser som kan bli aktuella.

Se vidare under respektive underrubrik.