Inflatable globe isolated

Internationella samarbeten kan omfatta allt ifrån möten mellan vänförsamlingar ute i Europa till omfattande samarbeten med flera europeiska partners utifrån ett gemensamt tema. De förslag till EU-program som vi beskriver här under separata rubriker omfattar endast samarbeten med andra EU-länder eftersom det är den europeiska samhörigheten som i första hand är i fokus.

EU:s stora utbildningsprogram sedan 2014, Erasmus+, erbjuder möjligheter till stöd både inom delprogrammet mobilitet och partnerskap, medan EPALE är en plattform för vuxnas lärande där det bl.a. går att finna eller söka samarbetspartners.

Europa för Medborgarna är – för den ekumeniska sektorn – i första hand ett program för möten mellan vänförsamlingar under vissa särskilda kriterier, medan REC och Interreg kräver mer långtgående och djupa samarbeten runt specifika teman.

Se vidare under respektive underrubrik.