Förverkliga din projektidé genom bidrag
Planta pengar

Många församlingar och kristna organisationer har bra projektidéer som skulle kunna förverkligas genom bidrag. Det krävs förstås att den som har en projektidé och den som ger bidrag vill ungefär samma sak.

Ekumeniska EU-kontoret finns till för att vägleda er som har frågor om hur ni på bästa sätt söker bidrag från EU eller från andra källor som svenska eller nordiska fonder. Vilken källa ni bör välja beror på omfånget och syftet med projektet!

Den ekumeniska verksamhetssektorn – trossamfund, stift, enskilda församlingar samt organisationer med kristen värdegrund – kan söka EU-bidrag för allt från kompetensutveckling och ungdomsutbyten till att hjälpa socialt utsatta grupper i samhället.

Under ett fåtal rubriker som finns under menyn Bidrag har vi samlat information om de program som passar sektorn bäst.  Allt för att göra det enklare att hitta i den uppsjö av program som finns.

Syftet för just EU-bidrag är att projekten ska bidra till att förverkliga EU:s politiska målsättningar i Europa 2020-strategin. Där finns områden som både handlar om ekonomisk och social sammanhållning, europeisk identitet och kulturell mångfald samt om grundläggande gemensamma värderingar som fred och stabilitet, samhörighet och jämställdhet.

Informationen är bara tillgänglig för anslutna organisationer med ett särskilt lösenord. Vilka dessa är finner du i under menyn Om oss. Om du arbetar i en av dessa organisationer och inte kan lösenordet, kontaktar du helt enkelt oss på Ekumeniska EU-kontoret.