EU:s litteraturpris 2017

Litteraturpris

EU:s litteraturpris är ett pris som instiftats för att uppmärksamma nya och upcoming litterära talanger över hela Europa, men även för att visa på kontinentens unika kulturella och lingvistiska arv. I år går priset till 12 författare från lika många länder, till exempel Albanien, Malta och vårt grannland

Gör din röst hörd 11 maj

Timmermans-europaportalen

Kom och träffa EU-kommissionens förste vice ordförande Timmermans som besöker Stockholm för att samtala om EU:s framtid. Vilka lösningar erbjuder EU dig idag och vilka är möjliga i framtiden?

Kom till Norra Latin och delta i en medborgardialog med en av Europas viktigaste politiker. Samtalet handlar bland annat

Franska presidentvalet – en folkomröstning om EU?

Macron

I en artikel av Oliver Costa, College of Europe, resoneras kring huruvida fransmännens kommande andra omgång av presidentvalet till viss del handlar om EU-medlemskapet.

Generellt talar fransmännen sällan om europeiska frågor i sina politiska debatter, och ännu mindre så i år. Icke desto mindre är anknytningen till Europa en

Brexit – konsekvenser för Sverige

BREXIT Sieps

Vad innebär Brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Läs Sieps rapport om hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen.

I rapporten – som överlämnades till regeringen den 21 februari 2017 – konstateras att såväl balansen mellan institutionerna som förhållandet mellan

Höjdpunkter från det EU-år som gått

EU_2016

Vill du veta vad EU uppnådde under 2016? Hur det lyckades att uppnå prioriteringarna? Vad som ligger bakom det nyligen lanserade programmet Europeiska Solidaritetskåren? Framsteg när det gäller migration?

Allt detta och mer finns i skriften ”EU 2016” som en kortare sammanfattning på svenska eller som en 15-sidig