Brexit – konsekvenser för Sverige

BREXIT Sieps

Vad innebär Brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Läs Sieps rapport om hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen.

I rapporten – som överlämnades till regeringen den 21 februari 2017 – konstateras att såväl balansen mellan institutionerna som förhållandet mellan

Höjdpunkter från det EU-år som gått

EU_2016

Vill du veta vad EU uppnådde under 2016? Hur det lyckades att uppnå prioriteringarna? Vad som ligger bakom det nyligen lanserade programmet Europeiska Solidaritetskåren? Framsteg när det gäller migration?

Allt detta och mer finns i skriften ”EU 2016” som en kortare sammanfattning på svenska eller som en 15-sidig

EU:s framtid i fem scenarier

Vitboksduva

EU-kommissionen har lagt fram en s.k. vitbok om hur EU:s framtid ska se ut för de 27 kvarvarande länderna fram till år 2025.

Fem olika scenarier har presenterats, allt ifrån att fortsätta som nu, till att gå tillbaka till samarbete bara inom den inre marknaden eller tvärtom att

Tyck till om den nya Europeiska solidaritetskåren

Solidaritetskåren

Nu är det dags att ge synpunkter på hur kåren kan vidareutvecklas. Unga, lärare, ungdomsledare, organisationer, arbetsgivare och andra aktörer kan tycka till om vilka insatser som ska prioriteras och hur kåren kan stärkas.

Den 7 december 2016 lanserade kommissionen Europeiska solidaritetskåren, som ger unga mellan 18 och