Ekumeniska EU-kontorets verksamhet kommer att avvecklas och organisationen upphör 31 december 2017.

EU-kontorets huvudmän och anslutna organisationer kommer att driva EU-frågorna vidare i olika form inom sina ordinarie verksamheter.

Sveriges kristna råd fortsätter arbeta med ekumeniska frågor i på europanivå.

Hela Människan fortsätter arbeta med Kyrkligt entreprenörskap som har som övergripande syfte att förbättra förutsättningarna för landets kyrkor och kyrkliga organisationer att fungera som leverantörer av vård- och omsorgstjänster. Läs mer om Kyrkligt entreprenörskap.