Logga_entreport_besk

Europa Direkt informationskontor är ett nätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partner. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. I dagsläget finns det ca 500 kontor utplacerade över hela EU i syfte att vara nära medborgarna för att kunna besvara frågor och sprida information om EU. Samtliga är medfinansierade av Europeiska Unionen.

EDICteamet

16 av dessa Europa Direkt kontor finns jämnt fördelade över Sverige och Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret är ett av de Stockholmsbaserade kontoren. Samtliga finns listade på EU-kommissionens svenska webbplats.

Fotot är från 10-tioårsjubileet i Bryssel där samtliga svenska verksamhetsledare samlades tillsammans med sin kontaktperson på EU-kommissionens svenska representation.

Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret finns på Ekumeniska Centret i Alvik (Bromma) och vår verksamhet riktar sig främst mot målgruppen trossamfund, kyrkor och organisationer med kristen värdegrund.

Vårt uppdrag kan kort uttryckas som följer:

  • Vi svarar på vår målgrupps frågor om EU
  • Vi sprider information om EU:s politik- och programområden, anpassad för vår målgrupps behov
  • Vi främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor och ger möjlighet för alla att tycka till om EU:s politik genom att anordna seminarier och möten
  • Vi hjälper till att finna internationella samarbetspartners

Vänd dig till oss om du behöver informationsmaterial om EU, har frågor om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker. Ring, maila eller besök oss, så får du den information du behöver! Kontoret är bemannat tisdag-torsdag 09.30-16.30 (lunchstängt 11.30-13), men varje dag mellan 08.30-17 är centret öppet och det går bra att hämta informationsmaterial när som helst under denna tid. Besöks- och kontaktuppgifterna finner du nederst på sidan.

Utvärdera gärna hur du upplever kontakten med oss som Europa Direkt kontor via följande länk:  http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

Portalen Ditt EuropaDitt Europa
Webbportalen Ditt Europa vänder sig till dig som är medborgare i ett EU-land. På webbplatsen hittar du information om dina rättigheter och praktiska tips för dig och din familj om att bo, arbeta och resa i EU.

Europa Direkt KontaktcenterB.EuropeDirect-Centre-Tel
Europa Direkt har förutom de lokala informationskontoren även ett gemensamt kontaktcenter dit du kan ringa från vilket EU-land som helst för att få svar på dina frågor. Du kan även välja själv vilket av de 23 officiella språken inom EU du vill fråga och få svar på.
Till kontaktcentret är det gratis att ringa (med undantag för vissa mobiloperatörer). Telefonnummer: 00 800 67 89 10 11
Öppettider: vardagar mellan 09.00 – 18.00