Slovakien ordf 2016

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet. Det landet leder och organiserar arbetet och sköter kontakterna med övriga EU-institutioner. Den 1 juli avlöstes Malta av Estland som ordförandeland. Sverige var ordförande senast hösten 2009.

Det är ministerrådet som bestämmer i vilken ordning länderna ska vara ordförande. Nuvarande turordning gäller fram till 2020 och ser ut som följer:
2018 – Bulgarien, Österrike
2019 – Rumänien, Finland
2020 – Kroatien, Tyskland

Varje ordförandeskap presenterar ett program för sitt halvår. I programmet räknar ordförandelandet upp de frågor det vill prioritera. Sverige prioriterade bland annat Östersjöstrategin. Ordförandelandet måste emellertid lämna plats för oförutsedda händelser i sin planering, till exempel ekonomiska eller militära kriser i omvärlden som kräver snabba beslut från EU:s medlemsländer.

De tre länder som är ordförande efter varandra samarbetar i en trio. Det innebär att de också presenterar ett gemensamt så kallat 18-månadersprogram med övergripande prioriteringar.

Ordförandelandets viktigaste uppgift är att leda och organisera arbetet i ministerrådet. Ofta måste ordförandelandet förhandla och medla för att kunna presentera olika kompromissförslag. Ordförandelandet kan sällan driva en egen linje utan ska arbeta för att jämka samman övriga länders ståndpunkter. Det är också ordförandelandets uppgift att föra ministerrådets talan mot andra EU-institutioner, som EU-kommissionen och Europaparlamentet. Det är ordförandelandet som sköter förhandlingarna när ministerrådet behöver förhandla med Europaparlamentet om kommande EU-lagstiftning.

Den viktigaste uppgiften för ordförandelandet i EU är alltså att se till att samarbetet i ministerrådet fungerar och går framåt. Till stor del handlar ordförandeskapet om att föra existerande frågor framåt och inte att driva sina egna frågor. De flesta frågor ärvs nämligen från tidigare ordförandeskap.

Länk till ordförandelandet Estlands webbplats.