Ibland känns Bryssel och EU långt borta och det kan både vara svårt att veta vad som pågår och hur en kan påverka det som sker. Här kommer några konkreta tips på hur du som enskild medborgare eller medlem i en organisation kan göra din röst hörd i de olika EU-institutionerna.

EU-kommissionen

  • Delta i öppna samråd. Kommissionen lägger upp formulär online för att samla in åsikter om lagförslag innan Kommissionen lägger fram det för Europaparlamentet.  http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sv.htm
  • Kontakta en kommissionär. Det går dels att kontakta samtliga EU-kommissionärer via Twitter men det finns även kontaktuppgifter till kommissionärerna på EU-kommissionens webbplats.
  • Delta i ett medborgarinitiativ – eller starta ett själv! Om du anser att EU bör stifta en lag i en särskild fråga, är detta något som varje medborgare har rätt till. Kraven är dock höga, det krävs bl.a. 1 miljon underskrifter från medborgare i minst 7 länder. Läs mer om reglerna kring medborgarinitiativet!

Europaparlamentet

  • Rösta i valet till Europaparlamentet! Det absolut viktigaste sättet att påverka är att delta i detta val vart femte år. Mellan valen kan du följa hur parlamentarikerna röstar via VoteWatch, en sida som sammanställer alla röstningar i parlamentet och hur varje person har röstat.
  • Maila eller skriv vykort till en parlamentariker för att uttrycka dina synpunkter, antingen ensam, i grupp eller för en organisation. Kontaktuppgifterna till alla svenska parlamentariker finns på Europaparlamentets webbplats. Precis som kommissionärerna, finns parlamentarikerna också på Twitter.
  • Ta reda på fakta om parlamentarikerna och vem som är rapportör eller skuggrapportör för de frågor som du är intresserad av. Dessa är nämligen viktigast att ta kontakt med!

Ministerrådet

  • Rösta i det svenska riksdagsvalet! Genom att rösta i nationella val påverkas indirekt vilka som sitter i ministerrådet eftersom det består av en minister i regeringen utifrån vilken fråga som behandlas.

Civila samhällets organisationer

Det finns också organisationer som företräder det civila samhället som går bra att kontakta. Exempel på dessa är

  • European Citizen Action Service, ECAS