EU-kommissionens svenska representation
Representationen är EU-kommissionens lokala kontor i Sverige och finns i Stockholm.
Deras uppgift är att
• förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige
• förmedla EU-information till den svenska regeringen, myndigheter och andra aktörer
• informera svensk press och media om EU-arbetet
• rapportera om viktiga politiska, ekonomiska och sociala händelser i Sverige till kommissionen i Bryssel
• representera EU-kommissionen i Sverige.
EU-kommissionen har representationer i alla 28 EU-länder, och dessutom regionala kontor i Barcelona, Belfast, Bonn, Cardiff, Edinburgh, Marseille, Milano, München och Wroclaw.

Europeiska Kommissionen
Kommissionens officiella webbplats på svenska.
EU-ordföranden, Jean-Claude Junckers, tal till unionen. State of the Union.
Den 14 september 2016 höll Juncker sitt tal som ger en indikation på vad EU-kommissionen önskar inför framtiden.

EU-kommissionärerna
Presentation av samtliga kommissionärer under EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Europaparlamentets informationskontor i Sverige vänder sig till allmänheten och till dem som arbetar med att bevaka eller granska EU och dess beslutsfattare. Vi informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas.

Grundkurs i hur parlamentet fungerar.
Europaparlamentet
Europaparlamentets officiella webbplats på svenska.

Svenska europaparlamentariker
Sedan 1/7 2014 har Sverige 20 Europaparlamentariker som presenteras här.

Europeiska unionens institutioner
Sida med sammanställning av samtliga EU:s institutioner.

EU:s prioriteringar för 2017

Förre ordföranden i Europaparlamentet, Martin Schulz, EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, och Robert Fico, som  representerar det roterande ordförandeskapet i Rådet, signerade en gemensam deklaration där EU:s mål och prioriteringar för 2017 fastställdes. Läs mer om varje prioritering via länken.

Europeiska ombudsmannen
Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ. För att lättare förstå exakt vad du kan få hjälp med när du har problem, har skriften ”Problem med EU – vem kan hjälpa dig?” getts ut och går att ladda ner eller beställa. Klicka här för att komma till beställningssidan!
IMG_5317ny