European Union Agency for Fundamental Rights
The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) är en av de mer specialiserade kontoren i EU. Rent generellt är syftet med de specialiserade kontoren att ge EU:s institutioner och medlemsländerna expertråd på en mängd olika områden. FRA:s uppgift att att se till att EU-medborgarnas rättigheter är skyddade.

Justitia et Pax Europa – Conference of European Justice and Peace Commissions
The Conference of European Justice and Peace Commissions är samlingen av nationella Justice and Peace Commissions i Europa. De arbetar med frågor som rättvisa, fred och mänsklig värdighet på katolsk grund.

Central Sweden
Central Sweden är en ideell förening som fungerar som en förlängd arm in i EU för Region Dalarna, Region Gävleborg och Regionförbundet Örebro. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv.

East Sweden

East Sweden bevakar aktuella händelser inom EU på uppdrag av Regionförbundet Östsam, de tretton kommunerna, Landstinget och Länsstyrelsen i Östergötland samt Linköpings universitet.

CEC – Conference of European  Churches
Europeiska kyrkokonferensen, en intresseorganisation (fellowship på engelska) för 120 ortodoxa, protestantiska och anglikanska kyrkor.

Eurodiaconia
Ett stort europeiskt nätverk för diakonalt och socialt arbete som arbetar med påverkansarbete och med att stärka medlemsorganisationerna.