Regeringskansliets EU-sidor
EU-samarbetet berör många politikområden och samtliga departements och statsråds arbete. Statsrådsberedningen, med hjälp av UD:s EU-enhet, ansvarar för samordning och utveckling av den svenska EU-politiken.

Riksdagens utskott och EU-nämnd
Regeringen ska samråda med riksdagen i EU-frågor. Samråd innebär att regeringen diskuterar med riksdagen om vilken linje som Sverige ska driva i EU. Regeringen diskuterar med utskotten men även med ett särskilt organ för samråd, EU-nämnden. Till skillnad från utskotten förbereder inte EU-nämnden riksdagsbeslut.

Riksdagens EU-upplysning
EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU i Sverige.