Civila samhällets insatser för integration i sju länder

11 Europa direkt-kontor har producerat varsin film på ca 10 minuter för att visa på civilsamhällets vikt och roll i integrationsarbetet av flyktingar. Rubriken för samtliga filmer är ”Migration in images – a European perspective”.

Under hösten kommer två filmer i taget att läggas upp på sociala medier för maximal exponering i alla de sju länder som deltar. Filmerna kommer också att finnas tillgängliga på Youtube.

Det hela sätter igång veckan 21-27 augusti, så håll ögonen öppna!

Vårt svenska bidrag kan du se under Menyn ”Aktiviteter” med underrubrik ”Filmer”.