Vill du veta vad EU uppnådde under 2016? Hur det lyckades att uppnå prioriteringarna? Vad som ligger bakom det nyligen lanserade programmet Europeiska Solidaritetskåren? Framsteg när det gäller migration?

Allt detta och mer finns i skriften ”EU 2016” som en kortare sammanfattning på svenska eller som en 15-sidig skrift.

Båda alternativen finns tillgängliga via EU Bookshop >> EU_2016b