ke_mail_logga_430

Det blir allt vanligare att församlingar och kristna organisationer går in som sociala entreprenörer, eller som vi vill uttrycka det, som kyrkliga entreprenörer. Äldreboenden, hemtjänst, second hand-affärer bemannade med personer som varit långt utanför arbetsmarknaden är exempel på områden där kristna aktörer numera verkar.

Under senare år har flera seminarier kring detta tema att ägt rum på många olika orter i Sverige. Dessa seminarier är ett samarbete mellan Hela Människan och Ekumeniska EU-kontoret.

Under våren 2017 äger detta seminarium rum:

Göteborg, 22 mars – Att formulera sin idé och söka pengar.

Anmälan senast 13 mars via denna länk: http://helamanniskan.se/blog/kurser/ny-i-hela-manniskan-2-3/