ke_mail_logga_430

Det blir allt vanligare att församlingar och kristna organisationer går in som sociala entreprenörer, eller som vi vill uttrycka det, som kyrkliga entreprenörer. Äldreboenden, hemtjänst, second hand-affärer bemannade med personer som varit långt utanför arbetsmarknaden är exempel på områden där kristna aktörer numera verkar.

Under senare år har flera seminarier kring detta tema att ägt rum på många olika orter i Sverige. Dessa seminarier är ett samarbete mellan Hela Människan och Ekumeniska EU-kontoret.

Seminarierna för hösten 2017 är de följande:

Tumba, 21 september – IOP – idéburet offentligt partnerskap.

Anmälan senast 13 september via denna länk: http://helamanniskan.se/blog/kurser/utbildningsdag-om-iop_21_sept/

 

Stockholm, 11 oktober – att starta och driva sociala företag (nytt innehåll)

Anmälan senast 4 oktober via denna länk: http://helamanniskan.se/blog/kurser/att_starta_o_driva_sociala_foretag_11_okt/