Följande kyrkor och organisationer är anslutna till Ekumeniska EU-kontoret:

Anslutna kyrkor och samfund

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://evl.fi/EVLsv.nsf

Equmeniakyrkan, http://www.equmeniakyrkan.se

Svenska kyrkan, alla stift och församlingar, http://www.svenskakyrkan.se

 

Anslutna organisationer

Hela Människan, http://www.helamanniskan.se

Sensus Studieförbund, http://www.sensus.se

Studieförbundet Bilda, http://www.bilda.nu

Sveriges kristna råd (SKR), http://www.skr.org