Bild framsida

Här kan du ladda ner våra olika foldrar.

Den första handlar om vad Ekumeniska EU-kontoret är och vad vi arbetar med. Den kallar vi ”Vägen till Europa”.

Ekumeniska EU-kontoret_folder_2015

Den andra är full av goda exempel på projekt inom den ekumeniska sektorn som har fått EU-finansiering. Den kallas ”EU-projekt som inspirerar”.

Broschyr_godaex_2016

Framsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tredje och sista är en slags grundkurs i hur ett EU-projekt kan byggas upp, från idén via projektplanen till en regelrätt ansökan. Den heter ”Vägen till EU-projekt”.

Vägen_EUprojekt_2017

Framsida_2017