I Brysel

Styrelsen

Styrelsen i Ekumeniska EU-kontoret valdes vid senaste årsstämman i juni 2017 och består av 6 ledamöter:

Karin Wiborn, Sveriges kristna råd – ordförande
Ariane Rodert, Svenska kyrkan
Anna Burack, Sensus studieförbund
Lena Kumlin, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Fredrik Wallstedt, Studieförbundet Bilda
Frank Åkerman, Hela Människan

Fotot är från styrelsens studieresa till Bryssel där även några av våra EU-ambassadörer deltog.

Våra huvudmän

SKRSveriges kristna råd är en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. Till SKR kommer varje kyrka med sin speciella identitet och sina egna erfarenheter och prioriteringar. De kommer för att söka, uttrycka och fördjupa den kristna enheten, dela erfarenheter och tillsammans visa omvärlden på den tro som förenar och utmanar.

Som ”kyrkorna tillsammans” är SKR en gemensam resurs för kyrkorna. Samtidigt stöder SKR kyrkorna i att vara resurser för varandra – i deras arbete med centrala uppgifter som teologisk reflektion, mission/evangelisation, diakoni och socialt ansvar. SKR har också en uppgift i att samla kyrkorna för att tala med en gemensam röst i viktiga samhällsfrågor. Sveriges kristna råd har 25 medlemskyrkor och tre kyrkor med observatörsstatus.

Läs mer om SKR >>


Hela Människan
är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete och vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt situation och vill vara en resurs, både operativt och förebyggande.Hela_manniskan

Hela Människans lokala arbete bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar och finns på ett hundratal orter. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria.

Uppdraget för Hela Människans riksenhet är att stödja, utveckla och skapa förutsättningar för hela organisationens arbete.

Läs mer om Hela Människan >>