EU-ambassadörer för Svenska kyrkan
IMG_7086

Under 2014-2015 har vi utbildat ett stort antal personer från Svenska kyrkans stift och storpastorat. De är tänkta att vara församlingarnas stöd när det kommer till EU-frågor i allmänhet och EU-projekt i synnerhet. Idag finns det 19 engagerade ambassadörer spridda över hela Sverige.

Välkommen att ta kontakt med dessa personer i just ditt stift och/eller pastorat (klicka på bilden nedan för att se kontaktuppgifterna bättre)!

KartaEUamb per sep 2017