En EU-ansökan grundar sig alltid på en väl genomtänkt och redan utvecklad projektplan, så börja aldrig arbetet med en EU-ansökan med att skriva direkt i ansökningsblanketten!!

Följ dessutom gärna följande råd:

  • Använd utlysningen med alla dess dokument (t ex programhandledningen) som stöd inför skrivprocessen. Lägg vikt vid att använda de nyckelord som EU-kommissionen har lagt in i utlysningen.
  • Börja i god tid. Det kan vara tidskrävande att få fram all nödvändig information och varje textstycke som skrivs behöver revideras ett otal gånger innan det blir perfekt. Räkna med flera månader!
  • Organisationen ska nästan alltid först registreras i en databas för att få en unik kod att skriva in i ansökan – när den sker online, vilket oftast är fallet numera. Registrera därför organisationen som allra första steg.
  • Bekanta dig med ansökningsblanketten för att få veta vilken information som efterfrågas. Görs ansökan online, går det nästan alltid att få ut en wordversion av den. Undersök särskilt om det finns ett maximalt antal tecken på vissa frågor så att du i så fall begränsar dina svar till det utrymmet från början. Skriv alltid dina svar i word först och klistra sedan in dem i ansökan!
  • Skriv alltid sammanfattningen av hela ansökan när du är helt färdig för att försäkra dig om att du verkligen gör projektet rättvisa.
  • Använd checklistan som alltid ingår till att säkerställa att du bifogat vad som krävs, att rätt person skrivit under mm.
  • Använd dig av en ”critical friend” för att läsa den färdiga ansökan, någon som inte har någon direkt koppling till projektet och som därför kan se med objektiva ögon på vad som saknas eller är luddigt uttryckt. Ekumeniska EU-kontoret står gärna till tjänst som en sådan kritisk vän!!

Att lyckas med EUprojekt

 

Inför en EU-ansökan, främst till Europeiska Socialfonden, kan boken ”Lyckas med EU-projekt” vara till stöd.