Hammarberg

Under ovanstående rubrik arrangerade Ekumeniska EU-kontoret under hösten 2014 en samtalsserie kring EU:s värdegrund tillsammans med författare, journalister och andra experter på området. Moderator var Ewa Hedlund, journalist med lång erfarenhet från EU och Bryssel. Samtalet ägde rum på Akademibokhandeln i centrala Stockholm.

5 november handlade samtalet om solidaritet och samtalspartner var Håkan Jonsson från Paneuroparörelsen.

28 november handlade samtalet om fred, frihet och mänskliga rättigheter. Samtalspartner var Thomas Hammarberg, f.d. kommissionär för MR-frågor vid Europarådet.

10 december handlade samtalet om demokrati och yttrandefrihet och ägde rum tillsammans med Alexandra Pascalidou, författare och journalist.

Alexandra P

 

 

 

 

De två sista samtalen finns inspelade på Youtube.

Samtalet från 28/11

Samtalet från 10/12