Panelen

Den 1 juni år 2015, på Europahuset samtalade en svensk/finsk panel kring vad EU-medlemskapet har inneburit för våra båda länder. Ett utdrag från samtalet finns att tillgå på Youtube >>

Panelsamtalet leddes av Tomas Sandell, Ekumeniska EU-kontoret och panelen bestod av:

Jan Store, ambassadör (Finlands ständiga representation i EU 2008-2013)
Lena Kumlin, jurist med ansvar för Europafrågor, Kyrkostyrelsen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Lennart Molin, tidigare generalsekreterare Sveriges kristna råd