#EYD2015se
Panelen

Under ledning av Tomas Sandell, Ekumeniska EU-kontoret, fördes diskussioner kring EU:s roll i utvecklingssamarbetet och bistånd till tredje världen samt det civila samhället roll och uppgift på detta område.

Paneldeltagarna var (från höger i bild):
Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella arbete
Bo Forsberg, Diakonia
Erik Illes, SIDA
Helena Lagerlöf, UD
Annika Korzinek, EU-kommissionen
Peter Sörbom, Concord Sverige
Lennart Wohlgemuth, Föreningen för utvecklingsfrågor

logo-eyd-639x426-whitebg

I Twitterflödet under #EYD2015se syntes t ex:

EU har försökt skapa ekumenisk dialog i biståndsfrågor men ej lyckats. Driv arbetet själva! Uppmaning t kyrkan. Erik Illes, @Sida

Mervärde när trossamfund deltar i biståndsarb? Vi når ut bättre än många andra tack vare samarbete m lokala kyrkor. @ErikLysen

”Stoppa biståndet till Sverige!” Bo Forsberg, @DiakoniaSverige. Vi berikar oss själva när vi ger bistånd.

Annika Korzinek, @EC_StockholmRep: EUs politiska mål är 0,7% av BNI till bistånd. Det är EU-länderna som inte når dit! Nu 0,4%.

Handel viktig del i utvecklingssamarbetet menar Helena Lagerlöf, @Utrikesdep . Därför är EU-kommissionens nya arbetsgrupper viktiga.

EU-institutionernas dialog m civila samhället har positiv utveckling, menar Peter Sörbom, @concordsverige

Biståndsministrar får inte vara med i globala klimatförhandlingar. Galet menar paneldeltagaren Lennart Wohlgemuth.