KYlogga

Det blir allt vanligare att församlingar och kristna organisationer går in som sociala entreprenörer, eller som vi vill uttrycka det, som kyrkliga entreprenörer. Äldreboenden, hemtjänst, second hand-affärer bemannade med personer som varit långt utanför arbetsmarknaden är exempel på områden där kristna aktörer numera verkar.

Kyrkligt Entreprenörskap är ett gemensamt arbetsområde för Hela Människan och Ekumeniska EU-kontoret. Arbetet startade med stöd av Tillväxtverket med syftet att hjälpa kyrkliga aktörer att bli leverantörer av välfärdstjänster eller starta sociala företag och projekt. Sedan 2013 har ett 40-tal kurser och seminarier hållits över hela landet med 550 deltagare och en mängd lokala utvecklingsprocesser har startat.

Inom Kyrkligt Entreprenörskap erbjuds kurser, föreläsningar, rådgivning och konsultinsatser. Vi bevakar också upphandlingar som kan vara intressanta för kyrkliga aktörer.  Vi har medverkat i lokala utvecklingsprojekt och hjälpt olika kyrkor att hitta nya vägar för sin diakoni.

Läs mer under rubriken ”Aktiviteter” med underrubriken ”Seminarier” eller via denna länk >>

Det finns 10 korta filmer, producerade av Göteborgs stift, som berättar om vad kyrkligt entreprenörskap är, principer kring IOP (Idéburet offentligt partnerskap), att söka finansiering och mycket annat. Följ länken >>

Organisationen Eurodiaconia har gett ut en guide till stöd om en kristen organisation vill vara med i en offentlig upphandling. Länk till denna guide (på engelska) >>