Ekumeniska EU-kontoret arrangerar vid enstaka tillfällen egna seminarier kring EU, extern finansiering och socialt entreprenörskap. Information om dessa läggs då ut som undersektioner till denna sida.

Det är emellertid mycket vanligare att vi genomför seminarier och utbildningar på uppdrag från våra anslutna organisationer. Vi kan komma till vilken ort som helst och informera, men det bör vara minst 10 personer som åhörare och gärna många fler. Vi har en bred kompetens på en mängd områden som kan vara relevanta och intressanta för vår målgrupp, dvs representanter för kyrkor, samfund, studieförbund och ideella organisationer med kristen värdegrund. Förfrågningarna kan handla om allt från kyrkans roll i det framtida Sverige och Europa och vad som krävs för att kunna bli en aktör t ex inom den sociala ekonomin till EU-policy och EU-finansiering.

Suzanne in action2

På uppdrag från våra anslutna organisationer kan vi komma ut och föreläsa samt hålla i utbildningar av olika omfång om bland annat projektledning, extern finansiering, entreprenörskap och den sociala ekonomin, påverkansarbete samt EU ur ett kyrkligt perspektiv, för att ge några exempel.

När det gäller seminarier om extern finansiering kan dessa skräddarsys efter önskemål, både utifrån tema men också utifrån erfarenhetsnivån på deltagarna. Gemensamt för alla är att vi presenterar konceptet ”social ekonomi”, EU:s olika institutioner samt EU:s tankar och syfte med att ekonomiskt stötta initiativ och projekt.  Teman kan vara utifrån faktorer som ungdomsarbete, socialt arbete, vänortssamarbete m.m.

Kontakta oss gärna för mer detaljer om hur detta rent praktiskt kan gå till!