Bli informerad

Fakta om EU, EU-bidrag samt svenska och nordiska fonder/stiftelser

Bli inspirerad

Exempel på lyckade projekt från
den ekumeniska sektorn

Börja agera

Hur du själv kommer igång med att bygga upp ett projekt och ansöka om finansiering

Senaste inlägg

september 26 Sieps

Svenskarnas attityder till EU beskrivs ofta som tvetydiga och egennyttiga. I en ny rapport

september 15 Juncker stateofunion 2016

Årets tal till EU-unionen gick av stapeln 14 september. Lyssna till hela talet eller

september 01 Kreativaplatser man_402

Kulturrådet ska fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med

Om Ekumeniska EU Kontoret

På två korta minuter får du veta vad Ekumeniska EU-kontoret är och vad vi gör!

Video Background