Bli informerad

Fakta om EU, EU-bidrag samt svenska och nordiska fonder/stiftelser

Bli inspirerad

Exempel på lyckade projekt från
den ekumeniska sektorn

Börja agera

Hur du själv kommer igång med att bygga upp ett projekt och ansöka om finansiering

Senaste inlägg

juni 28 Fotokollage3mini

Plats: Europahusets paviljong i Almedalen, Strandvägen H514

Tid: Onsdag 5 juli kl 09.00-09.45

Hur kan religionen

maj 29 Böljande landskap

Ett nytt betänkande från EU-kommissionen handlar om globaliseringens effekter på EU och dess medborgare

maj 16 stack of messy file folders and documents,free copy space

Välkomna till vårt kombinerade panelsamtal och årsstämma 13 juni 2017 på Europahuset!

Läs mer under

Om Ekumeniska EU Kontoret

På två korta minuter får du veta vad Ekumeniska EU-kontoret är och vad vi gör!

Video Background