Vi har en vänförsamling i ett annat nordiskt/europeiskt land. Kan vi söka stöd för att resa och besök dem, alternativt ta emot besök?

Om man tänker sig ett mer omfattande och strukturerat samarbete, vänförsamlingarna emellan, och om vänförsamlingen ligger i en av kommunens vänorter, finns det en möjlighet i programmet Europa för medborgarna. Inom detta stora program finns ett delprogram som bygger på samarbete mellan vänorter. Församlingen själv kan emellertid inte söka utan att först ta kontakt med kommunen så att kommunen skriver ett s k Letter of Endorsement (ett slags godkännande) för att ”tillåta” församlingen/ organisationen att söka.

Mer information finns på Ungdomsstyrelsens webbplats >>

Det är mycket svårt att överhuvudtaget finna bidrag endast för resor både bland svenska fonder och stiftelser och inom EU. Grundtanken är att resor ska ingå i ett mer omfattande projekt.

 

Vår kör skulle vilja göra en konsertresa/en resa till en vänkör i Europa. Finns det ekonomiskt stöd att få?

Om det handlar om en ungdomskör (koristerna max 30 år) kan man ansöka stöd via Ungdomsstyrelsen. Två program är möjliga under ”Ung och aktiv i Europa”: Ungdomsutbyte >> och Ungdomsinitiativ >>

Handlar det om nordiska körer kan man ansöka stöd vi Nordiska Ministerrådet. Den nordiska kulturfonden beviljar projektstöd till ett brett konst- och kulturområde, som omfattar både professionella och amatörer. Fonden erbjuder bidrag till aktiviteter som kännetecknas av kvalitet, framsynthet, tillgänglighet och variation, där både traditionella och nya arbetsformer kan utvecklas. Se Nordiska Ministerrådets webbplats >>

 

Vi vill ordna en konferens/ festival och bjuda in personer från Europa. Kan vi få stöd till det?

Om det handlar om ungdomar (åldersgräns 30 år) kan man söka stöd via Ungdomsstyrelsen och programmet Ung och Aktiv i Europa. Delprogrammet heter Ungdomsinitiativ och går att läsa mer om här >>

För nordiska festivaler/konferenser kan man eventuellt få stöd via Nordiska Ministerrådet. Den nordiska kulturfonden beviljar projektstöd till ett brett konst- och kultur-område, som omfattar både professionella och amatörer. Fonden erbjuder bidrag till aktiviteter som kännetecknas av kvalitet, framsynthet, tillgänglighet och variation, där både traditionella och nya arbetsformer kan utvecklas.