Pilgrim i hembygd

 

Bohus_skargard

På Orust har kommunen, kyrkan, näringslivet och föreningarna tillsammans anlagt en pilgrimsled, en åtta på ön. Det är en slinga som förbinder alla kyrkor på ön.

Projektidén kom ursprungligen från Svenska kyrkan på Orust som ett led i dess engagemang för en bättre livsmiljö, men Orust kommun gick in som huvudman. Det fanns ett stort intresse för att skapa en kustnära, attraktiv och klassad pilgrimsled av internationellt mått. Lederna är märkta med S:t Olavsmärket och har därmed riktning mot Nidaros, Trondheim. 2010 fick de så kallade S:t Olavsvägarna, genom Danmark, Sverige och Norge, status som Europeiska kulturvägar. Det finns anknytning till medeltida sevärdheter som till exempel S:t Olofs källa i Tegneby och Dragsmarks klosterruin på Bokenäs. Pilgrimsleden öppnade 2014.

Organiserade pilgrimsvandringar genomförs några gånger varje sommar och det finns kartor för nedladdning på Orust församlings hemsida för egna vandringar.Faktaruta Landbygdsprogrammet LEADER

 

Läs om projektet och de närmaste pilgrimsvandringarna >>

 

Kontaktperson: Anna Dahl, anna.dahl@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

Himmelriket på jorden – i Jämtland

Family taking a walk through the woods.Att anlägga en pilgrimsled är inte så ovanligt, men att anlägga ett helt pilgrimscentrum är inte lika vanligt. Detta är vad Hackås och Ovikens församlingar i Jämtland har gjort – ett centrum vid namn Himmelriket som förutom själva pilgrimsleden också rymmer ett café, ett kulturrum för utställningar och för barnens lek, en medeltida kyrka och en butik.

Projektet är ett samarbete mellan församlingarna, Hackås skola, många kulturorganisationer samt flera aktörer från näringslivet. Under ett års tid har man arbetat dels med att röja och märka upp själva vandringsleden bättre och dels med att göra om sockenstugan till att kunna inhysa den fasta verksamheten.

Landsbygdprogrammet - Leader,LLU faktarutaLäs om projektet >>

 

Kontaktperson: Christin Sundvisson,
christin.sundvisson@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

Musik ska byggas utav glädje

Utvecklande musikProjektets syfte är att skapa möjligheter för personer som har en funktionsnedsättning att få en möjlighet att utvecklas och stärkas i sin person och motorik genom musicerande.

Sensus Mellansverige är ägare till projektet och erbjuder ett fritt material baserat på den arbetsprocess och de erfarenheter som musikpedagog Håkan Johansson har arbetat fram tillsammans med sina elever och med hjälp av digitala verktyg. Sensus stöttar i uppstart av verksamhet eller finns som resurs för befintlig verksamhet.

Det finns ett skriftligt och filmat material som är kostnadsfritt att ta del av. Det kan inspirera till verksamhet och ge kunskap om hur den tillgängliga musikglädjen kan se ut, eller vara ett pedagogiskt stöd för den som arbetar inom eller funderar på att arbeta med musik.

Arvsfonden faktarutaProjektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och samverkar med HSO Dalarna och Landstinget Dalarna.

 

Projektledare: Kerstin Björsson,
kerstin.bjorsson@sensus.se
tel: 072-24 38 044