Det går att bli frisk och fri!

Cute little girl eats vegetable salad using fork, isolated over white

Ett projekt som vill erbjuda familjer med barn ett nytt utbildningsprogram för träning i medvetet ätande baserat på mindfulness. Influenserna kommer från ett program som utvecklats i USA och som ska anpassas till svenska förhållanden.

Utbildningen syftar till att lyfta fram och möjliggöra för att utveckla bestående ätbeteendeförändringar för familjer med en problematisk relation till mat, ätbeteende och kropp.

 

Arvsfonden faktaruta

Sensus studieförbund är projektägare tillsammans med Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar.

 

Kontakt på Sensus är Anna Burack,
anna.burack@sensus.se,
tel: 08-406 16 35.