Digniti Omnia – Ett värdigt liv för alla

DignitiOmniaProjektet riktar sig till utsatta EU-migranter och startade hösten 2016. Fokus ligger på att stärka deltagarnas egenmakt på fyra olika områden: samhälle, digital kommunikation, hälsa och språk. Inom varje område ska projektet ta fram ett antal verktyg och metoder som kan användas i kontakten med enskilda individer. Olika former av utbildningar erbjuds också och de genomförs av handledare, anställda eller volontärer, ofta i form av studiecirklar.

I projektet ingår samarbetsorganisationer från civila samhället, flera stift, pastorat och församlingar i Svenska kyrkan,  samt även offentliga aktörer som Länsstyrelsen i Kronoberg och Luleå kommun. Projektet koordineras av Växjö pastorat.

Faktaruta FEAD sid 7 ny

Projektet har en egen webbsida: https://www.svenskakyrkan.se/vaxjo/digniti-omnia

Kontaktperson: Projektledare Fredrik Schirén,
Växjö pastorat, fredrik.schiren@svenskakkyrkan.se

 

 

 

 

 

#VÄRME – Värdighet, Medkänsla och kunskap, en utbildning

Street Sign showing Asylum in german language in front of blue sky on green grass

Utbildningsprojektet är en ekumenisk satsning för kyrkorna gemensamt. Det ska ge ett samlat stöd till det arbete som bedrivs lokalt runt om i Sverige. Bland annat präster, pastorer och diakoner, men också engagerade volontärer ska få ökad kompetens inför mötet med asylsökande i Sverige.

Under tre år kommer tvådagarsutbildningar att genomföras på 20 platser runt om i landet. Den första delen fokuserar på ökad kunskap om asylrätt och hur svenskt flyktingmottagande fungerar. Den andra delen fokuserar på psykosociala frågor.

Medverkande i projektet är också Migrationsverket, Rådgivningsbyrån samt studieförbunden Sensus och Bilda. Sveriges kristna råd koordinerar projektet.Faktaruta AMIF sid 8

Länk till webbsida för projektet.

Kontaktperson: Projektledare Peter Karlsson,
peter.karlsson@skr.org

 

 

Internationellt samarbete för integration

Invandrarflicka o jordglobSvenska kyrkan i Örkelljunga har beviljats EU-bidrag för ett tvåårigt integrationsprojekt för att utveckla modeller och metoder för att underlätta flyktingbarnens integration i det svenska samhället. I projektet ingår att samarbeta och utbyta erfarenheter mellan de nio olika organisationer som ingår i programmet.  Svenska kyrkan är den enda svenska organisationen i detta projekt, de övriga organisationerna finns i Tyskland, Litauen, Spanien, Danmark, Italien, Rumänien, Turkiet och Polen. I projektet ingår aktiviteter för barn, vuxna och för hela familjer. Ett stort antal volontärer ska knytas till verksamheten.

Detta projekt genomfördes under tidigare utbildningsprogrammet LLP och Grundtvig lärande partnerskap. Motsvarigheten för programperioden 2014-2020 är Erasmus+ partnerskap.
Faktaruta Erasmus+ sid2 o 9
Läs mer på projektets blogg >>

 

Kontaktperson: Diakon Boel Skoglund,
boel.skoglund@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

Tillsammans för Sverige – ungdomar i religionsdialog

VarldsreligionernaFryshuset tillsammans med Sofia församling i Stockholm fick sitt projekt beviljat av Allmänna Arvsfonden våren 2012. Projektet har inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna och att använda religion som en väg till integration och visa att religion kan vara en växtkraft för fred och förståelse.

Arvsfonden faktarutaLäs mer om projektet >>

 

Kontaktperson: Maria Kjellsdotter Rydinger,
Maria.Kjellsdotter-Rydinger@fryshuset.se