Din röst i Europa
Var med och utforma EU:s politik genom att delta i ett av kommissionens samråd – de vill gärna höra dina synpunkter och lära av dina erfarenheter

 

ARENA – Centre for European Studies (Oslo)
Arena är ett forskningsinstitut inom Oslos Universitet. Fokusområdet är utvecklingen av europeisk politik. De ger hela tiden ut intressanta publikationer, varav vi listar några här nedan.

The European Union in crises or the European Union as crises? (2014) – om krisen i EU ur olika perspektiv utifrån en workshop som hölls med detta tema.

The European Parliament in EU Foreign Policy (2015) – om parlamentets ökande inflytande i EU:s utrikespolitik.