Europeiska unionens newsroom
Redogör löpande för verksamheten inom Europeiska kommissionen och gemenskapens andra institutioner.

Europaportalen
Nättidningen Europaportalen som bland annat innehåller en daglig debattkrönika.

En mötesplats och informationstjänst för journalister och mediaarbetare i Bryssel och Belgien.

EU Observer
Nättidning helt inriktad på bevakning av EU-frågor.