Ny rapport från FRA utvärderar läget för grundläggande rättigheter

Olika insatser genomfördes på både EU-nivå och nationell nivå för att stärka grundläggande rättigheter under 2016, men samtidigt hotade vissa åtgärder att undergräva skyddet av dem.

FRA:s Rapport om grundläggande rättigheter 2017 innehåller en granskning av de viktigaste händelserna på området och pekar ut både framsteg och återstående problemområden.

Rapporten, som finns på 24 språk, går att ladda ner här >>