Från projektidé till EU-projekt
EUs samlade program- och fondstruktur minst

För att lyckas med ett EU-projekt, måste du utgå från en bra och innovativ projektidé. Börja med att ställa dig tre grundläggande frågor:

  1. Är idén kopplad till den egna organisationens utvecklings- och verksamhetsbehov?
  2. På vilken nivå av EU-program passar projektet och vilken typ är lämplig (se bilden ovan)?
  3. Ligger idén i linje med EU:s policymål (se Europa 2020-strategin under fliken ”EU”)?

Det är också viktigt att inse att EU-bidrag inte beviljas för ett redan påbörjat projekt eller för en etablerad, ordinarie verksamhet. Det måste sålunda handla om ett tidsmässigt och resursmässigt begränsat projekt som även bör vara nyskapande och/eller innovativt samt ha ett europeiskt mervärde – åtminstone om det landar bland sektorsprogrammen.

Du är välkommen att kontakta oss för ett utlåtande på om din projektidé håller för ett visst EU-program, men du kan också själv fortsätta planerna genom att gå vidare till de kommande sidorna som handlar om hur ett projekt byggs upp samt hur en ansökan skrivs.

Använd dig gärna av vår informationsbroschyr ”Vägen till EU-projekt” som du finner under fliken Informationsmaterial.