Som hjälp till att få en projektidé att utvecklas till ett EU-projekt, behöver du skissa på en projektplan. Som hjälp har vi producerat en mall med frågor som bör besvaras.

  • Varför behövs projektet? (bakgrund, motivering)
  • För vilka är projektet tänkt? (målgrupp)
  • Hur ska projektet gå till och vad ska uppnås? (syfte, mål, tidsplan)
  • Vilka aktiviteter planeras inom projektet för att nå syftet?
  • Vad ska deltagarna och organisationen lära sig/få ut av projektet?
  • Hur ska information om projektet spridas? Före – under – efter
  • Eventuellt –  med vilka länder ska ni samarbeta? (samarbetspartners)